Leadership

Thomas Bogenschütz

VP EMEA, GM Hechingen

E-Mail

Peter Barthold

Leitung Entwicklung

E-Mail

Katharina Bader-Schütz

Leitung Marketing Europa

E-Mail

Ian Cunningham

Leitung Vertrieb IT I ES I PL I BeNeLux

E-Mail

Dr. Heike Fischer

Leitung Clinical Affairs

E-Mail

Katharina Hiller

Leitung Strategie und Organisation Europa

E-Mail

Jörg Horn

Leitung Finanzen

E-Mail

Scott Kelly

Leitung IT

E-Mail

Kenechi Munonyedi

Leitung Vertrieb UK I IE I FR

E-Mail

Dr. Kerstin Ragnitz

Leitung Vertrieb DACH

E-mail

Steffen Rauschenberger

Leitung QA/RA

E-Mail

Jeremy Triegaardt

Leitung Vertrieb Distributoren

E-Mail

Florian Tyrs

Leitung Operations

E-Mail

Maximiljane Tyrs

Leitung Personal

E-Mail

Jan Ulmer

Leitung Innovationsmanagement

E-Mail

Christian Wörne

Leitung E-xtra DESIGN ENGINEERING

E-Mail